021-26102000

021-26102000

فروشگاه ها

یافتن آدرس و ساعات کاری فروشگاه های نزدیک به شما

مشاهده فروشگاه ها
باشگاه مشتریان فرس ۳ مرداد ۱۳۹۷ باشگاه مشتریان فرس

Loyalty Club

چهارمین برنده پروموشن جام جهانی ۲۲ تير ۱۳۹۷ چهارمین برنده پروموشن جام جهانی

برنده مبلغ 6،558،000 تومان

سومین برنده پروموشن جام جهانی ۱۱ تير ۱۳۹۷ سومین برنده پروموشن جام جهانی

برنده مبلغ 6،418،000 تومان

دومین برنده پروموشن جام جهانی ۳ تير ۱۳۹۷ دومین برنده پروموشن جام جهانی

برنده 5،870،000 تومان

اولین برنده پروموشن جام جهانی ۳ تير ۱۳۹۷ اولین برنده پروموشن جام جهانی

برنده 11،754،000 تومان

کمپین "فرس" ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ کمپین "فرس"

#نه_به_پلاستیک

افتتاح فروشگاه جدید در اصفهان ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ افتتاح فروشگاه جدید در اصفهان

فرس هم اکنون در اصفهان

متنوع ترین کلکسیون کت و شلوار دامادی ۱۱ تير ۱۳۹۶ متنوع ترین کلکسیون کت و شلوار دامادی

ست های متنوع دامادی

سبک ایتالیایی کت ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ سبک ایتالیایی کت

استایل ایتالیایی

اعطای نمایندگی ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ اعطای نمایندگی

اصفهان،شیراز،مشهد،تبریز،رشت و کرمان