021-26102000

021-26102000

فروشگاه ها

یافتن آدرس و ساعات کاری فروشگاه های نزدیک به شما

مشاهده فروشگاه ها
با افتخار تولید ایران ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ با افتخار تولید ایران

Made in Iran

رونمایی از ویترین زمستان ۱۹ دي ۱۳۹۷ رونمایی از ویترین زمستان

Firs Windows Winter Style

Winter Promotion 2019 ۱۹ دي ۱۳۹۷ Winter Promotion 2019

پروموشن زمستان 2019

ویترین های یکپارچه فرس ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ویترین های یکپارچه فرس

رونمایی از ویترینهای یکپارچه فرس در تمام نمایندگی های تهران

کلکسیون جدید پاییز ۲ آبان ۱۳۹۷ کلکسیون جدید پاییز

2018-19

باشگاه مشتریان فرس ۳ مرداد ۱۳۹۷ باشگاه مشتریان فرس

Loyalty Club

چهارمین برنده پروموشن جام جهانی ۲۲ تير ۱۳۹۷ چهارمین برنده پروموشن جام جهانی

برنده مبلغ 6،558،000 تومان

اولین برنده پروموشن جام جهانی ۳ تير ۱۳۹۷ اولین برنده پروموشن جام جهانی

برنده 11،754،000 تومان

کمپین "فرس" ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ کمپین "فرس"

#نه_به_پلاستیک

سبک ایتالیایی کت ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ سبک ایتالیایی کت

استایل ایتالیایی