* توجه داشته باشید که امتیازات و اعتبارات فقط خارج از زمان حراج و پروموشن ها اعمال و قابل استفاده خواهد بود. *

 

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با فروشگاههای زیر در ارتباط باشید.

جردن: ۰۲۱۲۶۲۰۵۷۶۵

کامرانیه: ۰۲۱۲۶۱۰۲۰۰۰

پالادیوم: ۰۲۱۲۲۶۶۲۴۶۱

شهرک غرب: ۰۲۱۸۸۵۷۳۸۶۶