پارچه های پشمی
پارچه های پشمی

شستشوی لباسهای الیاف پشمی ( کت و شلوار، کت تک، پلیور...)